Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2526/KR - 2021

Adres

Mickiewicza 33a, 34-100 Wadowice

Typ domu

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Wadowicach ul. Mickiewicza 33 a, 34-100 Wadowice

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

10

Nr wpisu do rejestru

24

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615