Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki Siedlisko

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

925/KR - 2021

Adres

Ulica Kościelna 10, 48-110 Staniszcze Wielkie

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” 47 – 120 Zawadzkie, ul. Czarna 2

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

Decyzja nr 17/2015 PSiZ.II.9423.10.2015.AKB1 z dn. 29.09.2015r. ze zm. Decyzja nr 4/2016 PSiZ.II.9423.2.2016.AKB2 z dn. 14.04.2016 r., Decyzja nr 4/2017 PSiZ.I.9423.5.2017.AKB2 z dn. 11.04.2017 r. Decyzja nr 13/9423.1.10.2020.MN z dn. 02.09.2020 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615