Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki LELEKA

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2862/KR - 2021

Adres

Szczepkowo Borowe 48, 13-111 Janowiec Kościelny

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Fundacja Apokatastaza ul. Pimpickiego 10/9 10-699 Olsztyn

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

33

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami