Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki im. św. Brata Alberta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1001/KR - 2021

Adres

Ogrodowa 4, 20-075 Lublin

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z siedzibą w Warszawie

Rodzaj placówki

placówka prowadzona w ramach działalności statutowej dla kobiet w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Ilość miejsc

11

Nr wpisu do rejestru

30.05.2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami