Loading...
Powrót do rejestru

„Dom Opieki Dom Nad Doliną”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

582/KR - 2021

Adres

Różnowo 70 A , 11-001 Dywity

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

KWO Sp. z o.o. Różnowo 70 A 11-001 Dywity

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

37

Nr wpisu do rejestru

11

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615