Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki Dom Nad Doliną

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

582/KR - 2021

Adres

Różnowo 70 C, 11-001 Dywity

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

KWO Sp. z o.o. Różnowo 70 A 11-001 Dywity

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

54

Nr wpisu do rejestru

11

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615