Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki dla Ludzi Starszych „Rezon”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

125/KR - 2021

Adres

Zielona 32, 05-080 Laski

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Spółka cywilna Andrzej Końka Paweł Końka

Typ

dla osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych, przewlekle chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

162