Loading...
Powrót do rejestru

Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

647/KR - 2021

Adres

Mękarzów 35A, 29-130 Moskorzew

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie 35 A, 29-130 Moskorzew (Fundacja ,,Dom dla Seniora” – działalność statutowa)

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

24

Nr wpisu do rejestru

1 (PS.II.9423.4.2.2011 z dn. 26.01.2011 r.)

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami