Loading...
Powrót do rejestru

„DOM NA ŚWIĄTKACH”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

51/KR - 2021

Adres

Stanisława Staszica 4, 78-400 Szczecinek

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

A.D.S.C. Jarosław Kozaczyński, Daria Kozaczyńska ul. 28 Lutego 378-400 Szczecinek

Typ

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

36

Nr wpisu do rejestru