Loading...
Powrót do rejestru

Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów p.w. NMP Królowej Pokoju

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

162/KR - 2021

Adres

Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o.

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych, przewlekle chorych

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

132

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615