Loading...
Powrót do rejestru

Dom Dla Osób Starszych Stowarzyszenia Roch

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

995/KR - 2021

Adres

Płoskie 100, 22-400 Zamość

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Roch ul. Kochanowskiego 3 22-400 Zamość

Rodzaj placówki

placówka prowadzona w ramach działalności statutowej dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Ilość miejsc

15

Nr wpisu do rejestru

04.07.2019 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615