Loading...
Powrót do rejestru

,,Dom dla bezdomnych – placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób starszych w Morawianach”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

646/KR - 2021

Adres

Morawiany 2, 28 – 512 Bejsce

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

,,Dom dla bezdomnych – placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób starszych w Morawianach” Morawiany 2, 28 – 512 Bejsce (Caritas Diecezji Kieleckiej – działalność statutowa)

Typ

dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

16

Nr wpisu do rejestru

3 (PS.II.9423.7.2015 z dn. 27.02.2015 r.)

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615