Loading...
Powrót do rejestru

Dom całodobowej opieki Czarneccy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2544/KR - 2021

Adres

Leśna 11 , 86-005 Zielonka

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dom całodobowej opieki "Czarneccy" Spółka cywilna ul. Leśna 11 86-005 Zielonka

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

12

Nr wpisu do rejestru

3/2015

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615