Loading...
Powrót do rejestru

Dom Aktywnego Seniora „Biały Bez”

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

116/KR - 2021

Adres

Główna 153, Rusiec, 05-830 Nadarzyn

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

KPK Spółka. z o.o.

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

44

Nr wpisu do rejestru

161