Loading...
Powrót do rejestru

Dom Aktywnego Seniora „Biała Dalia”

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

115/KR - 2021

Adres

Jana Sobieskiego 24, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

KPK Sp. z o.o.

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

33

Nr wpisu do rejestru

156