Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Opieki Serenus Dom Opieki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

714/KR - 2021

Adres

Przemyska 17, 80-180 Gdańsk

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Fundacja Laurentius ul. Hozjusza 19 11-041 Olsztyn

Typ

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

84

Nr wpisu do rejestru

104