Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Opieki i Rehabilitacji Ostoja

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

899/KR - 2021

Adres

Biadaczów 34, Landzmierz, 47- 253 Cisek

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Gizela Łeśko Kobylice ul. Kozielska 11 47-253 Cisek

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

17

Nr wpisu do rejestru

Decyzja nr 19/2019 PSiZ.I.9423.16.2019.AC z dn. 19.04.2019 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami