Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

741/KR - 2021

Adres

Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Swisscare Spółka Akcyjna ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk

Typ

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

34

Nr wpisu do rejestru

83