Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Opieki Długoterminowej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

660/KR - 2021

Adres

Księdza Piotra Ściegiennego 229, 25-116 Kielce

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

,,Centrum Opieki Długoterminowej” Ściegiennego 229, 25 – 116 Kielce

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

13 (PSZ.II.9423.1.2016 z dn. 23.06.2016 r.)

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615