Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Opieki ActivSenior s. c.

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

742/KR - 2021

Adres

Jacka Malczewskiego 133, 80-107 Gdańsk

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Centrum Opieki ActivSenior s. c. ul. Jacka Malczewskiego 133 80-107 Gdańsk

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

26

Nr wpisu do rejestru

84

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615