Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Alzheimera − Dom Pomocy Społecznej w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

237/KR - 2021

Adres

Aleja Wilanowska 257, 02-730 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

86

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615