Loading...
Powrót do rejestru

Centrum Alzheimera − Dom Pomocy Społecznej w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

237/KR - 2021

Adres

Aleja Wilanowska 257, 02-730 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

86