Loading...
Powrót do rejestru

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1031/KR - 2021

Adres

Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Janowski

Typ

dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

38322