Loading...
Powrót do rejestru

BARKA Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1031/KR - 2021

Adres

Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Janowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

38322

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami