Loading...
Powrót do rejestru

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1031/KR - 2021

Adres

Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Janowski

Typ

dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

38322

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615