Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dom Spokojnej Starości Sw. Barbara w Kamionku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

956/KR - 2021

Adres

Polna 24, 47-325 Kamień Śląski

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Gogolin 47- 320 Gogolin ul. Krapkowicka 6

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku K i M

Ilość miejsc

47

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 4/05 PS.III.AKB - 9013-7/2005 z dnia 16.12.2005 r., zmieniona decyzją 9/2014 PSiZ.II.6.2014.AKB1 z dnia 2.06.2014 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami