Loading...
Powrót do rejestru

Atol Dom Seniora

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

735/KR - 2021

Adres

Aleksandra Fredry 1, 83-400 Kościerzyna

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Atol Anna Klasicka-Kałan ul. Aleksandra Fredry 1 83-400 Kościerzyna

Typ

dla osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

8

Nr wpisu do rejestru

77