Loading...
Powrót do rejestru

6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1157/KR - 2021

Adres

Złotnicza 10, 91-836 Łódź

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

124

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/55/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615