Loading...
Powrót do rejestru

5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1155/KR - 2021

Adres

Podgórna 2/14, 93-278 Łódź

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

160

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/53/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami