Loading...
Powrót do rejestru

3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1156/KR - 2021

Adres

Paradna 36, 93-345 Łódź

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

115

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/54/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615