Loading...
Powrót do rejestru

2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1152/KR - 2021

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, 90-640 Łódź

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/48/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami