Loading...

Dom Opieki

08.08.2023

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)? Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) – to placówka będąca zakładem leczniczym podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym są Dzienne Domy Seniora „Senior+” (DDS+)?

Co to są Dzienne Domy „Senior+” (DDS+)? Dzienne Domy „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy utworzonym na podstawie uchwały rady gminy lub powiatu. Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej która może funkcjonować samodzielnie.

Dom Opieki

08.08.2023

Czym jest Hospicjum Stacjonarne (HS)?

Co to jest hospicjum stacjonarne (HS)? Hospicjum stacjonarne – to placówka dla osób nieuleczalnie chorych, które z racji stanu zdrowia lub braku odpowiedniej opieki nie mogą dłużej mieszkać w swoim miejscu zamieszkania. W hospicjum stacjonarnym rodzina może przebywać z chorym przez cały dzień. Hospicjum stacjonarne to placówka świadcząca opiekę paliatywną której…

Dom Seniora

08.08.2023

Co to jest Prywatny Dom Opieki (PDO)?

Czym charakteryzuje się Prywatny Dom Opieki (PDO)? Prywatny dom opieki – jest działalnością ściśle regulowaną ustawowo i nadzorowaną przez właściwe dla lokalizacji Urzędy Wojewódzkie które wydają w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zakres usług, świadczonych na…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym charakteryzuje się Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (ZPO)?

Co to jest zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy (ZPO)? Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy – Jest to zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna zakładu leczniczego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Szczegółowe…

KIDO

16.01.2023

Ważna opinia prawna Kancelarii Prawnej LITIGATO dot. braku lub zaprzestania odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczej

Brak lub zaprzestanie płatności za pobyt w placówce opiekuńczej Szanowni Państwo, w związku z narastającym problemem placówek opiekuńczych dotyczących braku lub zaprzestania płatności za pobyt Pensjonariusza w placówce opiekuńczej – przedstawimy poniżej opinię prawną zamówioną przez zarząd Krajowej Izby Domów Opieki w Kancelarii Prawnej LITIGATO, specjalizującej się w tematyce związanej…

KIDO

09.12.2021

Reprezentacja KIDO na Ogólnopolskiej Konferencji Koalicji Na Pomoc Niesamodzielnym

W dniach 25-26 listopada 2021 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska konferencja pod hasłem „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”. Wydarzenie zorganizowane było w formie hybrydowej z transmisją na żywo, a wśród ekspertów był dr Andrzej Lejczak – Prezes Krajowej Izby Domów Opieki (KIDO). Konferencję objął…

Dom Opieki

22.11.2021

Normy zatrudnienia i kwalifikacje personelu w Domach Seniora

Normy zatrudnienia w placówkach oraz wymagane kwalifikacje personelu w świetle planowanych nowelizacji Podczas konferencji Senior-Care w czerwcu 2021 roku mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji ekspertów na temat zagadnień związanych z szeroko pojętą opieką senioralną. Wszystkie prezentacje były relacjonowane na żywo, a nagrania tych relacji postanowiliśmy sukcesywnie udostępniać Państwu na blogu KRDO.pl…

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami