Loading...

Dom Opieki

08.08.2023

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)? Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) – to placówka będąca zakładem leczniczym podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym są Dzienne Domy Seniora „Senior+” (DDS+)?

Co to są Dzienne Domy „Senior+” (DDS+)? Dzienne Domy „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy utworzonym na podstawie uchwały rady gminy lub powiatu. Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej która może funkcjonować samodzielnie.

Dom Opieki

08.08.2023

Czym jest Hospicjum Stacjonarne (HS)?

Co to jest hospicjum stacjonarne (HS)? Hospicjum stacjonarne – to placówka dla osób nieuleczalnie chorych, które z racji stanu zdrowia lub braku odpowiedniej opieki nie mogą dłużej mieszkać w swoim miejscu zamieszkania. W hospicjum stacjonarnym rodzina może przebywać z chorym przez cały dzień. Hospicjum stacjonarne to placówka świadcząca opiekę paliatywną której…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym charakteryzuje się Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (ZPO)?

Co to jest zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy (ZPO)? Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy – Jest to zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna zakładu leczniczego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Szczegółowe…

Dom Opieki

08.08.2023

Profilaktyka zakażeń w domach opieki – Adrian Kuberski

Każdy ośrodek opieki długoterminowej musi stawić czoła problemom związanym z higieną i transmisją wirusów i bakterii. Jak można sobie z tym radzić opowiedział Adrian Kuberski, reprezentant firmy VireWall Polska Sp. z o.o. w trakcie Regionalnej Konferencji Senior-Care w Szczyrku, która odbyła się 14 czerwca 2023. Zachęcamy do obejrzenia nagrania z…

Dom Opieki

09.03.2023

Ochrona p. pożarowa w domach opieki – ważne pytania!

Ważne pytania do właściciela, zarządcy, użytkownika obiektu, (domu opieki, domu pomocy społecznej…), dotyczące zapewnienia w nich ochrony przeciwpożarowej. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, (zwany w dalszej części opracowania właścicielem), jest zobowiązany do zapewnienia w nich ochrony przeciwpożarowej, w zakresie i na poziomie określonym przepisami prawa oraz praktyką…

Dom Opieki

22.02.2023

Innowacje w medycynie i opiece długoterminowej

Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym zorganizowała debatę poruszającą zagadnienia aktualnych trendów, finansowania i dostępności do nowoczesnych technologii w opiece długoterminowej. Zestawiono także wyżej wymienione zagadnienia z opieką stacjonarną oraz domową. W rozmowie udział wzięli: Wojciech Wysoczański, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiPiotr Więcek, Dyrektor…

Dom Opieki

07.02.2023

Placówek brakuje, a kolejki rosną. Artykuł na portalu Interia

10 milionów osób po 60. roku życia i zaledwie 2300 domy opieki długoterminowej. Placówek tego typu już teraz jest w Polsce za mało. Seniorów zaś będzie coraz więcej, również tych z chorujących, niesamodzielnych. Czy znajdą miejsce w domu opieki? – Na palcach jednej ręki można policzyć, ile DPS-ów otworzyło…

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami