Loading...

Ważna opinia prawna Kancelarii Prawnej LITIGATO dot. braku lub zaprzestania odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczej

KIDO

Opublikowano: 16.01.2023

Brak lub zaprzestanie płatności za pobyt w placówce opiekuńczej

Szanowni Państwo,

w związku z narastającym problemem placówek opiekuńczych dotyczących braku lub zaprzestania płatności za pobyt Pensjonariusza w placówce opiekuńczej – przedstawimy poniżej opinię prawną zamówioną przez zarząd Krajowej Izby Domów Opieki w Kancelarii Prawnej LITIGATO, specjalizującej się w tematyce związanej z szeroko pojmowaną pomocą społeczną oraz sporami natury podatkowej. Wyrażamy przekonanie, iż zawarte w niej stanowisko będzie stanowiło dla Państwa pewnego rodzaju podpowiedź do wdrożenia właściwych procedur oraz podjęcia dalszych kroków zmierzających do rozwiązania zaistniałego problemu.

Pragniemy także poinformować, iż raz na kwartał – w ramach wsparcia członków KIDO – będziemy publikować i udostępniać członkom Izby opinie prawne lub podatkowe dotyczące najistotniejszych kwestii sygnalizowanych przez członków Izby. Zachęcamy zatem do kierowania pytań na adres mailowy: izba@kido.org.pl – o terminie publikacji informacji zwrotnej decydować będzie kolejność zgłaszanych przez Państwa pytań.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Krajowej Izby Domów Opieki KIDO

Opinia prawna

Szanowni Państwo,

Przeanalizowaliśmy zaprezentowaną przez Państwa sytuację i wskazujemy, że niemożliwe jest rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieterminowego uiszczania bądź nieuiszczania opłat za opiekę.

Wskazujemy, że całą procedurę rozwiązania umowy należy rozpocząć od weryfikacji w wydziale ewidencji ludności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, czy pensjonariusz poza osobami wskazanymi w umowie posiada jeszcze jakąś rodzinę, która może pokrywać koszty związane z pobytem podopiecznego w Domu Opieki. Wystąpienie do urzędu poprzedzone musi zostać wykazaniem interesu prawnego – w Państwa sytuacji interesem prawnym jest brak odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Opieki i niemożność skontaktowania się z osobami wskazanymi w umowie, jako osoby kontaktowe.

W ww. urzędzie – na podstawie numeru PESEL podopiecznego możliwe jest ustalenie członków jego rodziny, a także adresów ich zamieszkania.

W przypadku ustalenia, że podopieczny posiada inną rodzinę, niż ta która została wskazana w umowie – należy wystosować do ustalonych osób wezwanie do zapłaty, które powinno zawierać uzasadnienie skierowania wezwania do danej osoby. W ww. wezwaniu należy wyznaczyć termin zapłaty należności i zawrzeć pouczenie o konsekwencji niespełnienia tego obowiązku.

W przypadku, gdy podopieczny nie posiada żadnej innej rodziny niż ta, która jest wskazana w umowie – wskazujemy, że należy wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej. W omawianej sytuacji, wymagana jest zgoda podopiecznego na umieszczenie go w publicznym domu opieki. Państwo, jako przedstawiciele domu opieki, po uzyskaniu pełnomocnictwa od podopiecznego mogą wystąpić o wydanie zaświadczenia lekarskiego, który należy przesłać do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania podopiecznego (wskazuję, że większość ośrodków pomocy społecznej posiada własne druki ww. zaświadczenia).

Do zaświadczenia można dołączyć oświadczenie podopiecznego, które będzie zawierało uzasadnienie konieczności skierowania pensjonariusza do publicznego DPS. W skutek złożenia ww. dokumentów ośrodek pomocy społecznej wszczyna postępowanie w przedmiocie umieszczenia podopiecznego w publicznym domu opieki.

Pełne prawa autorskie powyższej opinii prawnej należą do Kancelarii LITIGATO.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami