Loading...

Blog

Porady

05.02.2024

Skala Barthel – Narzędzie Oceny Samodzielności Pacjenta

Skala Barthel – narzędzie oceny samodzielności pacjenta. Skala Barthel jest szeroko stosowanym narzędziem w medycynie, które służy do oceny stopnia niezależności osoby w codziennym funkcjonowaniu. Została ona opracowana przez lekarkę Florence Mahoney i fizjoterapeutkę Dorothea Barthel. Zaprezentowano ją 1965 roku w czasopiśmie Maryland State Medical Journal. Pierwotnie używano jej do…

Dom Opieki

28.12.2023

Dom opieki czy pokój na wynajem? Artykuł na temat szarej strefy w opiece długoterminowej dla Radia Eska z komentarzem dr Andrzeja Lejczaka

Prowadzenie placówki opiekuńczej wymaga zezwolenia od wojewody – jednak istnieją ośrodki, które nielegalnie prowadzą zakład opiekuńczy dla seniorów. Na ten temat powstał artykuł, do którego komentarza udzielił reprezentant Krajowej Izby Domów Opieki, a także największego w Polsce rejestru legalnie działających placówek opiekuńczych KRDO.pl – dr Andrzej Lejczak. Zachęcamy do lektury…

Posłuchaj Eksperta

26.09.2023

Reprezentacja KIDO na seminarium Komisji Zdrowia w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 13 września 2023 roku w Gmachu Senatu RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie odbyło się seminarium Komisji Zdrowia pod tytułem „Światowy Dzień Sepsy – standard opieki w Polsce”. Seminarium poprowadził prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP oraz senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Komisji Zdrowia. W programie seminarium znalazły się między…

Porady

26.09.2023

Decyzja o przeprowadzeniu bliskiej osoby do domu opieki

Prezes Krajowej Izby Domów Opieki, dr Andrzej Lejczak uczestniczył w rozmowie na temat przeprowadzenia bliskiej osoby w domu opieki na łamach telewizji SilverTV. Poniżej zamieszczamy nagranie z rozmowy i zachęcamy do jego obejrzenia. Decyzja o Przeprowadzeniu Bliskiej Osoby do Domu Opieki: Kiedy i Jak podjąć tę Trudną Decyzję? Podejmowanie decyzji…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym jest Dom Pomocy Społecznej (DPS)?

Co to jest Dom Pomocy Społecznej (DPS) Osobie wymagającej całodobowej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoba potrzebująca takiej…

Dom Opieki

08.08.2023

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)? Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to placówka medyczna świadcząca stacjonarną, całodobową opiekę dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują długoterminowej opieki medycznej oraz pielęgnacji. Takie zakłady są częścią systemu opieki zdrowotnej i funkcjonują jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych lub jako oddziały przedsiębiorstw. W ZOL-ach zapewnia…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym są Dzienne Domy Seniora „Senior+” (DDS+)?

Co to są Dzienne Domy „Senior+” (DDS+)? Dzienne Domy „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy utworzonym na podstawie uchwały rady gminy lub powiatu. Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej która może funkcjonować samodzielnie.

Dom Opieki

08.08.2023

Czym jest Hospicjum Stacjonarne (HS)?

Co to jest hospicjum stacjonarne (HS)? Hospicjum stacjonarne – to placówka dla osób nieuleczalnie chorych, które z racji stanu zdrowia lub braku odpowiedniej opieki nie mogą dłużej mieszkać w swoim miejscu zamieszkania. W hospicjum stacjonarnym rodzina może przebywać z chorym przez cały dzień. Hospicjum stacjonarne to placówka świadcząca opiekę paliatywną której…

Dom Seniora

08.08.2023

Co to jest Prywatny Dom Opieki (PDO)?

Czym charakteryzuje się Prywatny Dom Opieki (PDO)? Prywatny dom opieki – jest działalnością ściśle regulowaną ustawowo i nadzorowaną przez właściwe dla lokalizacji Urzędy Wojewódzkie które wydają w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zakres usług, świadczonych na…

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami